Dula dulaan pambata

Under the auspices of the Open World Leader-ship Center www.

Dula dulaan pambata

Dula dulaan pambata Juana- ang kapatid ni Donya Leonora at prinsesang ikinulong sa balon. Siya ay mas makapangyarihan pa kay Haring Salermo. May Taglay na Mahika Blanka Serpyente- isang ahas na may pitong ulo.

Ito rin ang nagbabantay kay donya Leonora. Higante- Dula dulaan pambata tagapagbantay ni Donya Juana. Alaga ng taong matanda na nakasalubong ni Don Juan sa paglalakbay.

May taglay na mahika at maitim ang kutis. Malaking agila - nagsakay kay Don Juan upang makapunta sa Reyno Delos. Sila ay may tatlong anak na lalaki.

Dula dulaan pambata

Isang gabi, samantalang natutulog si Don Fernando, nagkaroon siya ng isang masamang panaginip at siya ay nagkasakit. Ang kanyang panaginip ay tungkol kay Don Juan na siya daw ay inihagis sa isang balong malalim ng dalawang lalaki.

Kinabukasan, ipinatawag ang lahat ng manggagamot sa Berbanya upang gamutin ang hari, ngunit walang makapagpagaling sa kanya. Inutusan ng hari ang kanyang dalawang anak na lalaki upang hanapin ang Ibong Adarna, ang una ay si Don Pedro at sumunod ay si Don Diego, ngunit sila ay nabigo sa paghahanap sa Ibong Adarna.

Dahil sa labis na pagod, sila ay nakatulog sa ilalim ng isang puno na kumikislap ang mga dahon na parang diamante. Kapag dumapo ang Ibong Adarna sa kalaliman ng gabi ito ay umaawit at pagkatapos ay dumudumi. Lumipas ang tatlong taon ngunit hindi na nakabalik ang dalawang prinsipe, dahil dito natakot si Don Fernando na utusan ang kanyang bunsong anak na si Don Juan dahil baka magkatotoo ang kanyang panaginip.

Ngunit nagpumilit si Don Juan na hanapin ang Ibong Adarna. Samantalang si Don Juan ay naglalakbay upang hanapin ang ibon, nakita niya ang isang ketongin na humingi sa kanya ng pagkain.

Dahil si Don Juan ay may magandang kalooban, ibinigay niya ang kanyang kahuli-hulihang baon na tinapay sa matandang lalaki na ketongin. Dahil dito, tinulungan siya ng ketongin kung papaano matatagpuan ang Ibong Adarna. Sinabi nito na mayroong isang maliit na bahay malapit sa bundok kung saan nakatira ang isang Ermitanyo na magbibigay sa kanya ng kaalaman kung papano mahuhuli ang Ibong Adarna.

At ibinilin din ng matanda na huwag siyang hihimlay sa isang puno na kaiga-igaya ang anyo.

Dula dulaan pambata

At nagtungo si Don Juan sa bahay ng ermitanyo, pinatuloy naman si Don Juan sa bahay ng ermitanyo at inanyayahang kumain. Nagulat si Don Juan nang makita niya na ang pagkain na inaalok sa kanya ay ang kanyang tinapay na ibinigay sa isang ketongin. Binigyan ng ermitanyo si Don Juan ng pitong dayap, matalim na labaha, at gintong sintas.

At kanyang sinabi na tuwing kakanta ang Ibong Adarna, kailangan sugatan niya ang kanyang katawan at patakan ng katas ng dayap ang sugat upang hindi sya makatulog. Kailangan din niyang umiwas kung ang ibon ay dumumi pagkatapos umawit ng pitong awit.

At kapag nahuli na niya ang Ibong Adarna, dapat talian niya ito ng gintong sintas na ibinigay sa kanya ng Ermintanyo. Naging matagumpay si Don Juan na makita at mahuli ang Ibong Adarna ayon sa bilin ng matanda.

Dinala niya ang Ibong Adarna sa bahay ng Ermitanyo na doon ay inilagay sa isang hawla ang ibon. Kanya ring nailigtas ang kanyang dalawang kapatid nang buhusan niya ito ng tubig ayon sa utos ng ermitanyo. Sumang-ayon si Don Diego sa masamang balak ng kanyang kapatid. Kanilang sinaktan si Don Juan hanggang siya ay mawalan ng malay.

Kinuha nina Pedro at Diego ang Ibong Adarna at dinala ito sa hari. Gayunpaman, pagdating nila sa hari hindi umawit ang ibon. Samantala, nagdasal si Don Juan dahil sa hindi siya halos makagapang sa bugbog na tinanggap mula sa dalawang kapatid.

Isang matanda ang tumulong sa kanya at siyay hinilot hanggang gumaling. Dagli-dagli siyang umuwi at sa kanyang pagdating sa kaharian nagpalit agad ng balahibo ang ibon at bigla itong umawit. Ang kanyang pitong mga awit ay patungkol sa ginawa ng dalawang prinsipe kay Don Juan, na doon din gumaling ang hari.

Ngunit isang gabi na nagbabantay si Juan sa ibong Adarna, siya ay nakatulog at hindi namalayan na pinakawalan nina Pedro at Diego ang Ibon at lumipad ang ibon papalayo sa kaharian ng Berbanya. Ipinasya ni Juan na umalis at magpunta sa bundok ng Armenia dahil sa takot na siya ang pagbintangan na nagpalaya sa ibon.

Ngunit siya ay ipinahanap ng hari sa kaniyang dalawang kapatid. Napatay ni Juan ang higante at ang serpente.Ilalarawan dito ang tanyag na mga halimbawa ng kuwentong-bayan, maikling kuwento o katha, sanaysay, tula, dula, nobela, at iba pa.

Isa-isang ilalahad sa modyul na . Halimbawa ng haiku haiku poem about francisco vasquez de coronado haiku poems for kids haiku tungkol sa kalikasan 5 stanza (tagalog) haiku tula tungkol sa . Look at most relevant Skit para sa duladulaan websites out of Thousand at metin2sell.com Skit para sa duladulaan found at metin2sell.com, metin2sell.com, metin2sell.com and etc.

Mga tagasunod

Check the. mga dula dulaan tungkol sa pagmamahalan ng pamilya. kultura ng pamilyang filipino. maikling kwento tungkol sa isang mahirap na pamilya.

dula dulaan tungkol sa pagkasira ng pamilya. permatron brazil. hamimbawa ng sanaysay tungkol sa pamilya.

ano ang pag kakaiba ng pamilyang pilipino at ang iba pang pamilyang asyano. Define attitudes of filipino scientist.

filipino teachers in presidio tx, artikulo sa filipino sa agham at teknolohiya, tsart sa artikulsayon sa wikang filipino. Ganyakin ang bawat grupo na magpakita ng dula- dulaan tungkol sa kuwentong napakinggan.

Ipagawa ang mga gawain sa saliw ng tugtuging ”Bahay- Kubo”. Pangkat 1: Paglabas ng simbahan nakakita si Lora ng lobo at binilang niya ito.

FACULTY EDUCATION ARTICLES